Fundamentele analyse

Fundamentele analyse is het analyseren van de fundamenten van het bedrijf. Deze fundamenten vind je terug in bepaalde documenten die wettelijk verplicht zijn en het bedrijf ook dient te publiceren. Deze documenten worden door een extern bedrijf geaudit ter controle en om eventuele fraude tegen te gaan (hoewel dit niet altijd even gemakkelijk is gebleken). Graham wordt gezien als grondlegger van de fundamentele analyse. Warren Buffet, tot op heden één van de meest succesvolle beleggers was één van de discipelen van Graham. Ook andere fundamenteel analisten zoals Greenblatt hebben daar hun mosterd gehaald.

Fundamentele analisten gaan op zoek naar bedrijven die volgens de fundamenten van het bedrijf (balans, resultatenrekening, kasstroomoverzicht) ondergewaardeerd zijn op de beurs. Met bepaalde waarderingsmethodieken zoals het discounted cashflow model (DCF) wordt de toekomstige waarde van een bedrijf bepaald en dit vertaald naar een intrinsieke waarde van dat aandeel. Indien het aandeel op de beurs aanzienlijk goedkoper noteert dan de intrinsieke waarde, kan overwogen worden het aandeel aan te kopen. Omdat fundamenteel analisten op safe willen spelen, wordt er vaak een veiligheidsmarge ingecalculeerd. De beurswaarde dient vaak minimaal 30% onder de intrinsieke waarde te liggen. Ook voor het berekenen van de veiligheidsmarge (margin of safety) bestaan bepaalde ideeën.