Webshop

Welkom in de winkel! Het principe is vrij eenvoudig: alle info die je hier koopt, kan je gratis online vinden mits je bereid bent tijd te investeren... dus voor degene die graag zelf zoeken: be my guest! Ik moedig je zelfs aan!

Verder hou ik de prijzen bewust laag. De bedragen zijn een peulenschil ten opzichte van de tijd die ik erin gestoken heb, maar ik kan dezelfde data meerdere keren verkopen... Win-win in zijn zuiverste vorm.

Enkel één uur videocall en iedere maand een update van mijn portefeuilles (4 in totaal) + waarschuwing bij aan- en verkoop vergen meer tijd en worden dus iets duurder aangeboden. 

Iets wat je graag in de winkel had gezien, maar nog ontbreekt, let me know!