Koers winst, PEG en EV/EBITDA

Wat is de koers-winstverhouding - k/w-verhouding?

De koers-winstverhouding (in Engelse termen price/earnings of p/e) wordt berekend door de koers van een aandeel te delen door de winst per aandeel. Hoe hoger de k/w-verhouding, des te duurder het aandeel. De gemaakte winst staat immers in de noemer, dus hoe hoger de winst bij eenzelfde koers, hoe kleiner de k/w verhouding; en ik koop liever bedrijven die veel winst maken en dit nog niet vertaald is in een hogere koers. Deze ratio zegt iets over de waardering van het aandeel en de winstverwachtingen (let op, dit zijn inschattingen) van het bedrijf. Als een bedrijf geen winst maakt, kan de koers-winstverhouding niet worden berekend.

Hoe hoger deze ratio, des te duurder het aandeel. Maar let hier mee op! Startende en potentieel zeer succesvolle bedrijven maken meestal nog verlies, maar hebben een enorme potentiële groei voor de boeg. Denk je dat Microsoft op het moment van beursgang een lage koers/winst verhouding had? Nee, het was een verlieslatend bedrijf, maar met enorm potentieel. Zuiver en alleen naar k/w verhoudingen kijken zal ervoor zorgen dat je mooie groeiaandelen zal mislopen. Hier komt de PEG ratio (price earnings growth ratio) van pas.

Verder dient een belegger steeds appels met appels te vergelijken. Wat wil ik hiermee zeggen: indien je bepaalde stabiele bedrijven (lage maar vaste groei) met elkaar wil vergelijken, moeten het bedrijven uit dezelfde sector zijn. Bijvoorbeeld autofabrikanten kan je niet vergelijken met retailers. 

In onderstaand voorbeeld kan je zien dat de k/w van retailers over het algemeen hoger ligt dan bij autofabrikanten. Verder kan je perfect zien dat aandelen waarvan men een enorme groei verwacht een hogere k/w verhouding hebben. In het geval van Tesla vind ik de k/w verhouding zeer sterk overdreven, zelfs indien men rekening houdt met een zeer sterke groei. Zeker als je weet dat Volkswagen evenveel elektrische auto's verkoopt, en ze pas recenter de focus hierop hebben gelegd. 

Ook zegt de koers van een bedrijf niets over de schulden en de cash die het op de rekening heeft staan. Om die reden gebruik ik persoonlijk liever de ratio EV/EBITDA (enterprise value / EBITDA). De enterpise value is een afgeleide van de makt kapitalisatie in die zin dat de nettoschulden erbij worden opgeteld. Als je een bedrijf zou overkopen door alle aandelen ervan op te kopen, zal men ook de financiële schulden van het bedrijf overnemen (of indien er meer cash op de rekening staat dan dat er schulden zijn, verlaagd dat de effectieve prijs). 

Enterprise value = Markt kapitalisatie + nettoschuld

Verder wordt er bij EV / EBITDA rekening gehouden met EBITDA in de noemer in plaats van het netto resultaat. EBITDA wordt vaak beschouwd als indicatie van de operationele prestaties van een bedrijf gezien het niet beïvloed wordt door afschrijvingen, interest en belastingen. 

Wat zegt ons nu een EV / EBITDA van bijvoorbeeld 7: dat men 7 jaar geduld moet hebben vooraleer men zijn geld heeft terugverdiend en de nettoschulden heeft afbetaald. 

 

PEG ratio = (k/w) / ((verwachte) groei van winst par aandeel * 100) De PEG ratio is een gecombineerde mulitple die ook rekening houdt met de verwachte groeivoet van de winst per aandeel. Vaak wordt gesteld dat de PEG ratio maximaal 1 mag zijn of dat met andere woorden de k/w niet hoger mag zijn dan de winstgroei. Dit is echter vrij streng genomen. 

Vooral voor groeiaandelen, die hun winsten nog moeten maken, is deze ratio interessant. Groeiaandelen hebben vaak op het huidige ogenblik slechts beperkte winsten of maken zelfs nog verlies. Om die reden is de k/w ratio zeer hoog (of zelfs niet bestaande in geval van verlies). Een methode om de toekomstige winstgroei in te schatten is door te kijken naar de compounded annual growth rate (CAGR) van de winst per aandeel. 

Om het met wat voorbeelden uit te leggen: Amazon noteert bijvoorbeeld (17/11/2021) aan een k/w = 69 en een jaarlijks geschatte groei van 26%. Dit geeft een PEG = 69 / 26 = 2,65. Voor Tesla is de k/w = 342 en de groei +- 48%, dus een PEG van 7,1!!!