Rendabiliteit

De rendabiliteitratio's zijn binnen de fudamentele analyse zeer populair aangezien ze iets zeggen over de kunde van het bedrijf om winst te maken ten opzichte van de middelen die ze daarvoor hebben ingezet.

 

Winstmarges

Hier heb je een aantal verschillende marges waarbij de resultaten vergeleken worden met de omzet. Zo heb je:

  • Bruto winstmarge percentage van de omzet dat overblijft na aftrek van de cogs (costs of goods sold)
  • EBITDA-marge percentage van de omzet dat overblijft als EBITDA; dus zonder rekening te houden met afschrijvingen, intresten en belastingen
  • EBIT-marge percentage van de omzet dat overblijft als EBIT; dus zonder rekening te houden met intersten en belastingen
  • Nettowinstmarge = percentage van de omzet dat overblijft als wint; dus na aftrek van alle kosten. 

Bedrijven die gevoelig zijn aan grondstoffen kunnen in tijden van hoge grondstofprijzen (bijvoorbeeld eind 2021) hun marges aanzienlijk zien slinken. Bedrijven met een grote moat of pricing power hebben hier minder last van omdat ze de hogere kosten eenvoudiger kunnen doorrekenen aan de consument.

 

Rendement op totale activa of RoA (return on assets): dit is de verhouding van de winst tot de totale assets of activa. RoA = earnings / total assets of winst / totale activa

 

Rendement op eingen vermogen of RoE (return on equity): dit is de verhouding van de winst tot het eigen vermogen. ROE = earnings / equity of winst / eigen vermogen.

 

Return on capital employed of ROCE is vergelijkbaar met RoE, maar de berekening is anders opgebouwd. ROCE = EBIT / (Total assets - current liabilities) OF ROCE = EBIT / (equity + non-current liabilities)

Uiteindelijk vertelt de berekening van ROCE u de hoeveelheid winst die een bedrijf genereert per € 1 aan geïnvesteerd kapitaal. Hoe meer winst per € 1 een bedrijf kan genereren, hoe beter. Een hogere ROCE duidt dus op een sterkere winstgevendheid. Verder is het belangrijk om te kijken naar de ROCE over de afgelopen jaren. Deze dient niet alleen hoog te zijn, maar ook stabiel en wederkerig. Eenmalige uitschieters zijn geen garantie op succes. 

 

Return on invested capital of ROIC = NOPAT / Invested Capital OF ROIC = EBIT*(1-tax rate) / Invested Capital Voor invested capital worden verschillende methodieken gehanteerd. Betreft tax rate hanteren we standaard 30%. Voor invested capital hanteren we eigen vermogen + rentedragende schulden (eventueel gecorrigeerd voor de net kaspositie)

 

In onderstaand voorbeeld zijn deze cijfers zijn vrij laag en hebben te maken met de corona crisis 2020 - 2021 gezien dit bedrijf sterk afhankelijk is van horeca en bedrijven (koffie). Verder zijn de marges eerder aan de lage kant.

 

De winst van een bedrijf kan je uit de resultatenrekening filteren. Om dit wat beter toe te lichten is het belangrijk om eerst EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization of in het Nederland: winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) te begrijpen. Dit licht ik toe met onderstaand voorbeeld. 

Het eigen vermogen en totale activa kan je uit de balans halen.

Voor berekeningen aan de hand van voorbeelden verwijs ik graag door naar het opleidingscentrum