Liquiditeit

Liquiditeit geeft een beeld in welke mate een onderneming kan voldoen aan de korte termijn verplichtingen. De liquiditeit van een bedrijf is zeer belangrijk omdat dit faillissementen voorkomt. Heel eenvoudig geschetst: bedrijven moeten voldoende geld hebben om hun facturen op korte termijn te kunnen aflossen, zo niet kan faillissement aangevraagd worden. 

Betreft liquiditeit heb je twee voorname ratio's: de current ratio en de quick ratio

current ratio = vlottende activa / vreemd vermogen op korte termijn 

Indien de current ratio groter is dan 1 (liefst zelfs groter dan 1,5) zijn de schulden op korte termijn vlot betaalbaar.

 

Bij de quick ratio (soms acid ratio genoemd) worden de voorraden niet in rekening gebracht. Dit omdat voorraden als minder liquide worden beschouwd. Logischer wijs is deze ratio iets minder streng (>1 ipv 1,5 voor de current ratio). Verder dient vermeld dat bij sommige bedrijven de voorraad wel als liquide gezien kan worden zoals bijvoorbeeld een supermarktketen.

quick ratio = (vlottende activa - voorraden) / vreemd vermogen op korte termijn

Ook hier geldt dat een waarde hoger dan 1 gezond is. In onderstaand voorbeeld is de quick ratio: 0,98

Onderstaand heb ik eerder voorbeeld van een balans gebruikt om aan te duiden waar men deze info net vindt op de balans van een bedrijf voor zowel current ratio als voor de quick ratio (in onderstaand voorbeeld is handels- en overige vorderingen optellen met de geldmiddelen = de totale vlottende activa -  voorraden). 

Hoe dit allemaal juist te berekenen en een aantal oefencases vind je terug in het opleidingscentrum.