Solvabiliteit

Solvabiliteit is de mate waarin een bedrijf kan voldoen aan de vorderingen (schulden) op lange termijn of de financiële gezondheid van een bedrijf. Men kijkt hiervoor naar HOE het bedrijf gefinancierd wordt. Hoe meer een bedrijf beroep kan doen op het eigen vermogen, hoe minder ze afhankelijk zijn van de bank (leningen of schulden). Dit wordt door beleggers gezien als iets positiefs. Vergelijk het met lenen voor een huis: hoe meer je zelf kan inbrengen, hoe minder je moet lenen, hoe beter de rentevoet en hoe lager de maandelijkste aflossingen. 

Solvabiliteit = Eigen vermogen / Totale vermogen

Een solvabiliteit boven 33% wordt gezien als 'ok'. 

 

Naast solvabiliteit zal een belegger sneller geneigd zijn om te kijken naar wat ze noemen de 'gearing ratio'. Deze ratio is ietsje anders dan de solvabiliteit gezien deze ratio rekening houdt met de nettoschuld

Nettoschuld = Rentedragende schulden - cash

Gearing ratio = Nettoschuld / Eigen vermogen

Hier wordt vaak een bovengrens van 50 - 100 % genomen. 

 

Omdat de balans maar een momentopname is, kan de 'gearing ratio' misleidend zijn. Om die reden wordt ook de schuldratio vaak bekeken. De ratio die het meest gebruikt wordt is nettoschuld/EBITDA. Deze ratio geeft aan of het bedrijf wel voldoende kasstroom genereert om haar schulden te kunnen betalen.

Schuldratio = Nettoschuld/EBITDA

Deze ratio is best maximaal 3.

 

Verder zijn er een aantal andere zaken van belang zoals de interest op schulden, de spreiding van schulden over tijd, ...

 

Klinkt allemaal veel en moeilijk, maar vergelijk het wederom met je eigen situatie. Je weet wanneer je loon gestort wordt, hoeveel ervan naar je leningen gaat, aan welke rentevoet je je lening hebt afgesloten, op welke termijn je je lening moet afbetalen. Je weet zelfs wanneer je geld moet reserveren voor je kadastraal inkomen, brandverzekering, ... als alles op dezelfde maand binnenkomt, tja, dan wordt het wel een zure appel. Een vakantie gepland die veel geld kost? Waarschijnlijk houd je rekening met je vakantiegeld... 

Voor bedrijven is dit niet anders. Ze moeten erover waken dat er voldoende geld binnen komt om op het juiste moment aan de verplichtingen (schulden) te kunnen voldoen, anders kan je failliet gaan, ook al draai je veel omzet en maak je veel winst.

 

Hoe je al deze ratio's berekend en hoe je deze net uit de jaarrekeningen haalt, leg ik je graag uit via een aantal video's in het opleidingscentrum