Technische analyse

In tegenstelling tot de fundamentele analyse waarbij de analist overtuigd is dat de koers zich vroeg of laat steeds hersteld naar de reële waarde van het bedrijf, is de technisch analist ervan overtuigd dat er maar één betrouwbare en werkelijke waarde van een aandeel is, en dat is de waarde van de huidige koers. Alle factoren die van invloed zijn op een bedrijf en zijn waarde zitten in de koers vervat. Buiten de fundamentele waarde, zijn er namelijk tal van andere factoren van invloed op de koers... er zijn zelfs onderzoeken gebeurd die de invloed van de stand van de hemellichamen op de koers onderzochten...

Gezien de technisch analist enkel de trend als werkelijke informatiebron ziet, zal hij technieken toepassen om met enige zekerheid een prognose te maken van de trend. Dit kan binnen technische analyse op verschillende methodes:

  • door chart reading (het oog van de meester)
  • of door statistische analyse.

Hierbij wordt steeds op zoek gegaan naar kantelpunten in de koers om daarop in te spelen en aldus winst te maken. Een technisch analist handelt eerder op korte termijn in vergelijking met de fundamentele analist (die handelt liefst zo weinig mogelijk). 

Gezien technische analyse niet voor iedereen weggelegd is, en dit minder relevant is bij 'kinderspel' gezien we beleggen voor de lange termijn beperken we ons tot een aantal basis principes uit de technische analyse. Deze technieken kunnen helpen bij het 'laag' kopen en 'hoog' verkopen om zo een paar % extra rendement te halen. Echter op de (ultra) lange termijn maakt dit weinig verschil.

Op het stuk chartreading gaan we niet in omdat dit voor deze site niet van toepassing is. Ondanks reeds mening boeken te lezen over chartreading, blijft dit te complex. Betreft statistische analyse dien je eerst aan de hand van een aantal technieken bepalen of een markt trending of trading is. Afhankelijk van welke markt, gelden er andere statistische analyses. Indien er een trending market van kracht is (een duidelijke op- of neerwaartse trend), kan men gebruik maken van voortschrijdende gemiddelden (moving averages), enveloppes zoals Bollinger en Starc bands, , MACD, DMI, Random Walk Index, relatieve sterkte, ... Indien de markt eerder trading is (zijwaartse beweging), dient men gebruik te maken van oscillatoren zoals divergenties, momentum en Rate of Change (ROC), RSI, Stochastics, CCI en HAMI, ...

Voor deze site gaan we enkel in op moving averages en MACD indien er een trending market is (op- of neerwaartse trend), en bespreken we RSI voor een trading markt (zijwaartse trend)

Moving average:

Bij het voortschrijdend gemiddelde worden de historische koersen uitgemiddeld. Door bijvoorbeeld de koersen van de afglopen 20 dagen op te tellen en te delen door 20. Indien dit doorlopend in de tijd wordt gedaan, wordt een voortschrijdend gemiddelde of moving average bekomen. Ook hier heb je verschillende varianten zoals het gewogen voortschrijdend gemiddelde, het ongewogen en het exponentiële. We beperken ons wederom tot het ongewogen moving average. 

Hoe kan je dit als belegger nu gebruiken? Namelijk door verschillende moving averages ten opzichte van elkaar af te zetten in een grafiek. Je krijgt koop en verkoopsignalen van zodra de moving average 20 deze van 50 of 200 kruist (zwarte pijlen betreffen de averga 20 en 50; een pijl naar boven betekent een stijging, eentje naar beneden een daling). Afhankelijk van de richting is de kans bestaande dat het aandeel vervolgens daalt of zakt. Hier kan je als belegger op inspelen. 

Hoe korter je horizon, hoe korter je het moving average moet nemen. Voor de lange termijn beleggers is het bijvoorbeeld interessanter om ook naar de kruising van average 20 met de average 200 te kijken.

Nadeel van deze methodiek is het lagging effect waardoor je een groot deel rendement verliest gezien het achter de feiten aan holt.

Techniche analyse

MACD:

Ofwel Moving average convergence divergence. Deze methodiek werd ontwikkeld met als doel het 'lagging effect' van de moving averages tegen te gaan. De MACD lijn is het verschil tussen de exponentiële moving averages van 12 en 26 dagen.

 

MACD-lijn = EMA12 - EMA26

De triggerlijn = EMA9*(EMA12-EMA26)