Eén van de belangrijkste bronnen van informatie is het Investor Relations gedeelte van het bedrijf waarvan je aandelen hebt of wenst te kopen. Op deze site vind je een aantal belangrijke documenten terug zoals de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht (balance, income statement en cashflow statement).

De balans, het woord zegt het zelf, is de balans tussen de activa en de passiva (totaal activa = totaal passiva). Het zegt iets over de manier waarop dat de bezittingen gefinancierd zijn, over de schuldgraad, de liquiditeit, solvabiliteit en rendabiliteit. Activa = Schulden + Eigen vermogen

Verder is het belangrijk om te weten dat er op de passief zijde een verschil is tussen eigen vermogen en schulden. Eigen vermogen is het bedrag afkomstig van aandeelhouders (door verkoop van aandelen of eigendomsbewijzen van het bedrijf aan de aandeelhouders), schulden zijn verplichtingen en dienen afgelost te worden (leningen, obligaties, ... ). Aandelen daarentegen dienen niet door het bedrijf terug betaald te worden en er dient zelfs geen rente over betaald te worden. Wel heb je als aandeelhouder recht op een deel van de winst (in de vorm van dividend) indien dit op de algemene vergadering zo beslist wordt. 

Balans

De resultatenrekening geeft een overzicht van opbrengsten, kosten, nettowinst en winst per aandeel. Het biedt meestal twee tot drie jaar aan gegevens ter vergelijking. Hier kan je bepaalde gegevens uit filteren betreft koers winst, EV/EBITDA, of het bedrijf nog steeds groeit (verkoop toeneemt), of marges toenemen of afnemen, .... Netto resultaat = bedrijfsopbrensten - alle kosten

Profit and loss

Het kasstroomoverzicht meet hoe goed een bedrijf geld (cash) genereert om zijn schuldverplichtingen te betalen, zijn bedrijfskosten te financieren en investeringen te financieren. Namelijk de operationele cash die overblijft nadat alle noodzakelijke investeringen zijn uitgevoerd (CAPEX), kan voor verschhillende zaken aangewend worden. Onder andere hiervoor wordt, door de aandeelhouders, gestemd op de algemene vergadering.

  • Aflossen van schulden
  • Uitkeren als dividend (verdelen van deel van de winst over de aandeelhouders
  • Herinvesteren in het bedrijf (positief indien het bedrijf een hoge return on invested capital heeft ROIC), 
  • Overdragen van de winst en zo het eigen vermogen aandikken
  • Eigen aandelen inkopen (met de intentie om ze (hopelijk) te vernietegen) 
Cashflow report