Beursgenoteerd vastgoed

Beursgenoteerd vastgoed 1
Beursgenoteerd vastgoed 2
Beursgenoteerd vastgoed 3

Een Belg heeft een baksteen in de maag, en dat is te merken aan de ruime keuze een GVV's.

Naast tal van holdings noteren er ook zeer veel GVV's op de Belgische beurs. Een gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) is als publieke vastgoedvennootschap met een apart REIT-statuut onderworpen aan een strikte wetgeving met het oog op de bescherming van de aandeelhouders en andere stakeholders. Het statuut geeft beleggers de mogelijkheid om op een gebalanceerde, kostenefficiënte en fiscaaltransparante manier toegang te krijgen tot een gediversifieerde vastgoedportefeuille. Een aantal belangrijke voorwaarde voor een GVV zijn:

  • beperking van de schuldenlast tot 65% van de totale activa
  • uitvoeren van een driemaandelijkse schatting van het vastgoedvermogen door een onafhankelijke deskundige
  • het verplicht uitkeren van minstens 80% van het resultaat als dividend
  • het spreiden van het risico: maximaal 20% van het vermogen in één vastgoedcomplex
  • beperking van de roerende voorheffing op dividenden tot 30%

Als je weet dat het gemiddelde huurrendement op particuliere woningen ongeveer 3 a 3,5 % bruto is, en dit zonder wanbetalers, opgelopen schade, ... en het gemiddelde dividend rendement van een GVV 5,1% bruto is, waarom zou je dan een enorme investering doen in eigen vastgoed?

De meerwaarde op het vastgoed zal zich bij GVV's ook vertalen in een hogere koers gezien 3 maandelijks het vastgoed wordt geschat vergelijkbaar met privé vastgoed. 

Helaas kan je een huis niet in stukjes aankopen (tenzij baksteen per baksteen), waardoor er maar weinig mensen in staat zijn om extra vastgoed te verhuren. Hier vormen GVV's en REIT's een oplossing. Door een aandeel van dit soort bedrijven te kopen, wordt je voor een klein deel eigenaar van vastgoed naar keuze. 

Zo focust Wereldhave Belgium zich op shopping centra en winkelcentra, VGP zich op logistiek vastgoed en Care Property Invest in zorgvastgoed zoals rusthuizen, ...